روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

مقدمات برنامه نویسی

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت 1,800,000 مهندس رفوآ 24 1401/06/14 دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین

بلاک چین و ارزهای دیجیتال

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش بلاک چین 2,800,000 مهندس اسدی 30 1401/06/03 پنج شنبه ها ساعت 13 تا 16 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین

دیجیتال مارکتینگ

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش سئو 4,500,000 مهندس رفوآ 30 1401/06/13 یکشنبه ها ساعت 17 تا 20 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین

طراحی سايت-Front End

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش طراحی سایت 2,900,000 مهندس رفوآ 66 1401/05/14 جمعه ها ساعت 9 تا 13 منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش Front End - به همراه ReactJs 3,800,000 مهندس محمدی 60 1401/06/04 جمعه ها ساعت 9 تا 13 دوره طراحی سایت دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش Angular 2,900,000 مهندس بی مر 40 1401/06/03 پنج شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با HTML CSS و منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین

برنامه نویسی پایتون

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش پایتون 2,900,000 مهندس مصطفایی 60 1401/06/04 پنجشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش Django 2,700,000 مهندس مصطفایی 50 1401/06/01 سه شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با HTML و CSS و برنامه نویسی پایتون دوره را ببینید حضوری و آنلاین

برنامه نویسی #C-سی شارپ

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش سی شارپ 2,800,000 مهندس رفوآ 40 1401/06/06 یکشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
آموزش #C پیشرفته همراه با شی گرایی 2,800,000 مهندس رفوآ 36 1401/06/02 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 دوره آموزشی #C مقدماتی دوره را ببینید حضوری و آنلاین

پایگاه داده ها

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش SQL SERVER 2,700,000 مهندس رفوآ 40 1401/05/26 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین

برنامه نويسي جاوا-JAVA

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش جاوا 2,900,000 مهندس اسدی 66 1401/06/04 جمعه ها ساعت 9 تا 13 منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
آموزش پروژه محور J2EE همراه با Spring MVC 3,300,000 مهندس اسدی 50 1401/06/03 پنج شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 دوره آموزش Java SE دوره را ببینید حضوری و آنلاین

برنامه نويسي موبايل

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش برنامه نویسی اندرويد از صفر تا بازار کار با استفاده از Java و kotlin 3,000,000 مهندس موسوی 52 1401/06/01 سه شنبه ها ساعت 16:30 تا :20:30 منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش React Native 3,000,000 مهندس محمدی 30 1401/06/04 جمعه ها ساعت 9 تا 12 دوره آموزش Front End - به همراه ReactJs دوره را ببینید حضوری و آنلاین

برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش پروژه محور MVC Core همراه با Web API 3,500,000 مهندس رفوآ 70 1401/06/03 پنجشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 دوره آموزش سی شارپ مقدماتی
دوره آموزش طراحی سایت
دوره را ببینید حضوری و آنلاین

دوره علم داده-Data Science

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش یادگیری ماشین 2,900,000 مهندس مصطفایی 60 1401/06/02 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 برنامه نویسی پایتون دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش یاد گیری عمیق 2,800,000 مهندس عالمی 40 1401/06/07 دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 دوره آموزش پایتون دوره را ببینید حضوری و آنلاین

طراحی و معماری نرم افزار

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش معماری نرم افزارهای Enterprise در دات نت 3,500,000 مهندس محمد آزاد 48 1401/06/02 چهار شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 سه سال سابقه برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش میکروسرویس 3,000,000 مهندس محمد آزاد 30 1401/04/02 پنجشنبه ها ساعت 13:15 تا 16:15 سه سال سابقه برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین

آموزش طراحی گرافیک

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش طراحی رابط و تجربه کاربری UI/UX 3,500,000 تماس بگیرید 60 1401/06/04 جمعه ها ساعت 9 تا 13 (آنلاین و حضوری) ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین

آموزش Nodejs

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش Node JS 3,000,000 تماس بگیرید 60 1401/06/09 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با Java Script دوره را ببینید حضوری و آنلاین

تجزیه و تحلیل شی گرا ( UML and Agile )

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش UML (مدل سازی سیستم و نرم افزار ) 2,900,000 مهندس مصطفایی 40 1401/06/07 دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با یک زبان برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین

برنامه نویسی PHP و Laravel

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش PHP همراه با ساخت سایت خبری 3,000,000 تماس بگیرید 52 1401/06/08 سه شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با HTML و CSS و منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
آموزش PHP پيشرفته همراه با فریمورک Laravel 3,000,000 تماس بگیرید 56 1401/06/07 دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 دوره آموزش PHP دوره را ببینید حضوری و آنلاین

آموزش برنامه نویسی

برنامه نویسی چیست؟


برنامه نویسی کامپیوتر، فرآیند نوشتن کد هایی است که توسط متخصصین انجام می گیرد. یک برنامه نویس، عملکرد کامپیوتر، اپلیکیشن و یا برنامه نرم افزاری را کنترل می کند. به بیان ساده تر، برنامه نویسی کامپیوتر، مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که اجرای یک عملکرد خاص را ممکن می کند. برنامه نویسان می توانند برای کمک به اجرای صحیح اپلیکیشن ها و برنامه های نرم افزاری، کدهای مورد نیاز را نوشته و اجرا کنند. علاوه بر این، دستورالعمل های اجرایی برای کامپیوتر توسط برنامه نویسان ایجاد می شود.


من چرا باید برنامه نویسی یاد بگیرم ؟


"من که هیچ سابقه ای در زمینه برنامه نویسی ندارم چرا باید برنامه نویسی یاد بگیرم و از کجا باید شروع کنم." این سوال ابتدایی بسیاری از دوستانی است که تازه وارد حوزه برنامه نویسی شده اند و بدنبال یادگیری آن هستند. قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده بشه، باید به اهمیت برنامه نویسی و کاربرد گسترده آن، حتی در زندگی روزمره خود پی ببریم. بدون کمک کامپیوتر ها حتی خارج شدن از خانه سخت خواهد بود و با کمی دقت متوجه خواهید شد که کد های برنامه نویسی در تمام امور روزمره ما کاربرد دارند. ممکن است بدنبال مثالی در این زمینه باشید، کمی صبر کنید، در ادامه با نمونه های گسترده ای از این کاربردها برخورد خواهیم داشت.