آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
021-88146330
021-88146323
0

سبد خرید شما خالی است!

ورود / ثبت‌نام

ورود کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل‌داده

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
مشخصات مقاله
 • 0.0
 • 15
 • 0
 • 0

ساخت دیکشنری در پایتون

در این مقاله به نحوه ایجاد دیکشنری در پایتون می پردازیم. در پایتون، یک دیکشنری یک دنباله غیر مرتب از ورودی‌های داده است که می‌تواند برای ثبت ورودی‌های داده به همان شکلی که یک map می‌تواند استفاده شود. بر خلاف ساختارهای داده جایگزین که فقط یک مورد را به عنوان یک شیء حمل می‌کنند، دیکشنری یک جفت کلید: مقدار دارد. دیکشنری شامل یک فیلد کلید-مقدار است تا کارایی این نوع داده را بهبود بخشد.

ساخت یک دیکشنری

با قرار دادن یک مجموعه از شیء‌ها در داخل آکولاد و جدا کردن آن‌ها با یک ویرگول، ما می‌توانیم یک دیکشنری در پایتون ایجاد کنیم. دیکشنری تعدادی از ورودی‌ها را نگهداری می‌کند، یک بخش از آن به نام کلید و دیگری به نام مقدار کلید است و به عنوان جفت کلید: مقدار ارجاع داده می‌شود. ما می‌توانیم هر نوع داده‌ای را به عنوان مقدار برای کلید ذخیره کنیم و همان مقدار را به دو کلید بدهیم، اما کلیدها باید غیرقابل تغییر و یکتا باشند

# Initializing a dictionary with some elements  
Dictionary = {1: 'Javatpoint', 2: 'Python', 3: 'Dictionary'} 
print("\nDictionary created using curly braces: ") 
print(Dictionary) 
# Creating a Dictionary with keys of different data types 
Dictionary = {'Website': 'Javatpoint', 3: [2, 3, 5, 'Dictionary']} 
print("\nDictionary with keys of multiple data type: ") 
print(Dictionary) 
خروجی
Dictionary created using curly braces: 
{1: 'Javatpoint', 2: 'Python', 3: 'Dictionary'}

Dictionary with keys of multiple data type: 
{'Website': 'Javatpoint', 3: [2, 3, 5, 'Dictionary']}

همچنین متد داخلی dict می‌تواند برای ایجاد یک دیکشنری استفاده شود. با قرار دادن دو آکولاد خالی { }، یک دیکشنری خالی ایجاد می‌شود.

# Initializing an empty Dictionary 
Dictionary = {} 
print("An empty Dictionary: ") 
print(Dictionary) 
  
# Creating a Dictionary using in-built dict() method 
Dictionary = dict({1: 'Python', 2: 'Javatpoint', 3:'Dictionary'}) 
print("\nDictionary created by using dict() method: ") 
print(Dictionary) 
  
# Creating dictionary by key:value pair format 
Dictionary = dict([(1, 'Javatpoint'), (2, 'Python'), (3, 'Dictionary')]) 
print("\nDictionary with key:value pair format: ") 
print(Dictionary) 
خروجی
An empty Dictionary: 
{}

Dictionary created by using dict() method: 
{1: 'Python', 2: 'Javatpoint', 3: 'Dictionary'}

Dictionary with key:value pair format: 
{1: 'Javatpoint', 2: 'Python', 3: 'Dictionary'}

افزودن عناصر به یک دیکشنری

افزودن موارد به دیکشنری پایتون می‌تواند با روش‌های مختلفی انجام شود. موارد می‌توانند با استفاده از فرمت خاصی به دیکشنری اضافه شوند: `Dictionary[Key] = 'Value'`. ما می‌توانیم از تابع updateداخلی استفاده کنیم تا یک کلید فعلی در یک دیکشنری را به‌روز کنیم. همچنین می‌توان کلیدها و مقادیر تو در تو را در یک دیکشنری موجود درج کرد. اگر ترکیب کلید-مقدار در دیکشنری وجود داشته باشد، مقدار مربوط به آن کلید تغییر می‌کند؛ اگر این اتفاق نیافتاده باشد، یک کلید جدید ایجاد و با مقدار داده شده به دیکشنری اضافه می‌شود.

# Initializing an empty Dictionary 
Dictionary = {} 
print("The empty Dictionary: ") 
print(Dictionary) 
  
# Inserting key:value pairs one at a time 
Dictionary[0] = 'Javatpoint' 
Dictionary[2] = 'Python' 
Dictionary.update({ 3 : 'Dictionary'}) 
print("\nDictionary after addition of these elements: ") 
print(Dictionary) 
  
# Adding a list of values to a single key 
Dictionary['list_values'] = 3, 4, 6 
print("\nDictionary after addition of the list: ") 
print(Dictionary) 
  
# Updating values of an already existing Key 
Dictionary[2] = 'Tutorial' 
print("\nUpdated dictionary: ") 
print(Dict) 
  
# Adding a nested Key to our dictionary 
Dictionary[5] = {'Nested_key' :{1 : 'Nested', 2 : 'Key'}} 
print("\nAfter addtion of a Nested Key: ") 
print(Dictionary) 
خروجی
The empty Dictionary: 
{}

Dictionary after addition of these elements: 
{0: 'Javatpoint', 2: 'Python', 3: 'Dictionary'}

Dictionary after addition of the list: 
{0: 'Javatpoint', 2: 'Python', 3: 'Dictionary', 'list_values': (3, 4, 6)}

Updated dictionary: 
{1: 'Javatpoint', 2: 'Python'}

After addtion of a Nested Key: 
{0: 'Javatpoint', 2: 'Tutorial', 3: 'Dictionary', 'list_values': (3, 4, 6), 5: {'Nested_key': {1: 'Nested', 2: 'Key'}}}

حذف عناصر از دیکشنری

با استفاده از تابع pop، ما می‌توانیم یک مورد خاص را از یک دیکشنری حذف کنیم. این تابع مقدار کلید حذف‌شده را باز می‌گرداند. تابع popitem جفت (کلید، مقدار) هر عنصر را از دیکشنری داده شده حذف و باز می‌گرداند. ما می‌توانیم از تابع clear برای پاک کردن همه شیءها به صورت یکجا استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم از کلمه کلیدی del برای حذف آیتم‌های تکی یا حتی کل دیکشنری استفاده کنیم.

# Program to show how to remove elements from a dictionary 
 
# initializing a dictionary 
Dictionary = {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c', 4: 'd', 5: 'e'} 
 
# removing a key:value pair from the dictionary using pop() 
Dictionary.pop(4) 
print("\nAfter removing a key using pop(): ") 
print(Dictionary) 
 
# remove any item at random using popitem() 
Dictionary.popitem() 
print("\nAfter removing an arbitrary key: ") 
print(Dictionary) 
 
# remove all the items present in dictionary 
print("\nAfter removing all the items: ") 
Dictionary.clear() 
print(Dictionary) 
 
# deleting the dictionary variable 
del Dictionary 
 
# Printing dictionary after deleting it 
try: 
  print(Dictionary) 
except: 
  print('No dictionary of the given name') 
خروجی
After removing a key using pop(): 
{1: 'a', 2: 'b', 3: 'c', 5: 'e'}

After removing an arbitrary key: 
{1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}

After removing all the items: 
{}
No dictionary of the given name

تکنیک‌هایی که می‌توانیم با یک دیکشنری در پایتون استفاده کنیم، در زیر آورده شده‌اند. به برخی از این‌ موارد در این آموزش اشاره شده‌ است.

1. افزودن عناصر به دیکشنری :

Dictionary[Key] = Value : افزودن یک مورد به دیکشنری با استفاده از کلید و مقدار.

2. به‌روزرسانی عناصر دیکشنری :

update : به‌روزرسانی یک کلید موجود در دیکشنری.

3. حذف عناصر از دیکشنری :

pop(key) : حذف یک مورد با استفاده از کلید و بازگرداندن مقدار متناظر.

popitem : حذف و بازگرداندن جفت (کلید، مقدار) دلخواه از دیکشنری.

clear: پاک کردن همه موارد در یک دیکشنری.

del : حذف یک مورد یا کل دیکشنری.

4. دریافت مقدار بر اساس کلید :

get(key) : دریافت مقدار متناظر با یک کلید.

5. دریافت لیست از کلیدها و مقادیر :

keys : دریافت لیست از تمام کلیدها.

values : دریافت لیست از تمام مقادیر.

Items : دریافت لیست از تمام جفت‌های (کلید، مقدار).

این تکنیک‌ها تنها یک بخش از امکانات دیکشنری در پایتون هستند و بسیاری دیگر از عملکردها نیز وجود دارند.


1402/12/03 15
رمز عبور : tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

نظرات شما

برای ارسال سوال لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.