آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
021-88146330
021-88146323
0

سبد خرید شما خالی است!

ورود / ثبت‌نام

ورود کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل‌داده

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
مشخصات مقاله
 • 0.0
 • 28
 • 0
 • 0

برعکس کردن رشته ها در پایتون

در این آموزش به نحوه برعکس کردن یک رشته در پایتون می پردازیم. در پایتون، یک رشته مجموعه‌ای از کاراکترهای یونیکد است. پایتون قابلیت‌های مختلفی برای کنترل رشته دارد، اما کتابخانه رشته پایتون از قابلیت "switch()" داخلی پشتیبانی نمی‌کند. با این حال، چندین روش برای برعکس کردن یک رشته وجود دارد. روش های زیر برای برعکس کردن یک رشته در پایتون تعریف شده است:

 • استفاده از حلقه for
 • استفاده از حلقه while
 • استفاده از اپراتور برش (slice)
 • استفاده از تابع reversed
 • استفاده از بازگشتی (recursion)

در اینجا، ما قصد داریم رشته داده شده را با استفاده از یک حلقه for برعکس کنیم.

def reverse_string(str): 
  str1 = ""  # Declaring empty string to store the reversed string 
  for i in str: 
    str1 = i + str1 
  return str1  # It will return the reverse string to the caller function 
   
str = "JavaTpoint"  # Given String    
print("The original string is: ",str) 
print("The reverse string is",reverse_string(str)) # Function call 
خروجی
('The original string is: ', 'JavaTpoint')
('The reverse string is', 'tniopTavaJ')

استفاده از حلقه while

# Reverse string 
# Using a while loop 
 
str = "JavaTpoint" # string variable 
print ("The original string is : ",str)  
reverse_String = "" # Empty String 
count = len(str) # Find length of a string and save in count variable 
while count > 0:  
  reverse_String += str[ count - 1 ] # save the value of str[count-1] in reverseString 
  count = count - 1 # decrement index 
print ("The reversed string using a while loop is : ",reverse_String)# reversed string 
خروجی
('The original string is : ', 'JavaTpoint')
('The reversed string using a while loop is : ', 'tniopTavaJ')

استفاده از اپراتور برش (slice - [ ])

# Reverse a string  
# using slice syntax  
# reverse(str) Function to reverse a string  
def reverse(str):  
  str = str[::-1]  
  return str  
  
s = "JavaTpoint" 
print ("The original string is : ",s)  
print ("The reversed string using extended slice operator is : ",reverse(s)) 
خروجی
('The original string is : ', 'JavaTpoint')
('The reversed string(using extended slice syntax) is : ', 'tniopTavaJ')

شروع، پایان و گام، سه پارامتری هستند که عمدتاً اپراتور برش آن را قبول می‌کند. ما هیچ مقداری به شروع و پایان فایل ارائه ندادیم، که نشان می‌دهد شروع فایل 0 و پایان n-1 است. -1 اندازه گام است؛ این به این معناست که رشته از انتها شروع شده و به موقعیت فایل 1 می‌رود.

استفاده از تابع reverse با join

#reverse a string using reversed()  
# Function to reverse a string  
def reverse(str):  
  string = "".join(reversed(str)) # reversed() function inside the join() function 
  return string  
 
s = "JavaTpoint" 
 
print ("The original string is : ",s)  
print ("The reversed string using reversed() is : ",reverse(s) ) 
خروجی
('The original string is : ', 'JavaTpoint')
('The reversed string using reversed() is : ', 'tniopTavaJ')

استفاده از recursion()

# reverse a string  
# using recursion  
  
def reverse(str):  
  if len(str) == 0: # Checking the lenght of string 
    return str  
  else:  
    return reverse(str[1:]) + str[0]  
  
str = "Devansh Sharma"  
print ("The original string is : ", str)   
print ("The reversed string(using recursion) is : ", reverse(str)) 
خروجی
('The original string is : ', 'JavaTpoint')
('The reversed string(using reversed) is : ', 'tniopTavaJ')

1402/10/20 28
رمز عبور : tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

نظرات شما

برای ارسال سوال لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.