آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
021-88146330
021-88146323
0

سبد خرید شما خالی است!

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل‌داده

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

ورود / ثبت‌نام

ورود کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید
مشخصات مقاله
 • 2172
 • 5.0
 • 12207
 • 1
 • 0

آموزش ساختارهای تکرار در پایتون

در این مقاله می خوانید :
دستورات ایجاد حلقه در پایتون دستورات کنترل حلقه در پایتون حلقه for در پایتون تابع range در پایتون حلقه While در پایتون دستور Continue در پایتون دستور Break در پایتون دستور Pass در پایتون

دستورات ایجاد حلقه در پایتون

در پایتون با استفاده از دستورات کنترلی حلقه ها، می توانیم یک عبارت یا مجموعه ای از عبارات را به یک منظور خاص، به صورت تکراری اجرا کنیم. پایتون سه گزینه مختلف را برای اجرای حلقه ها ارائه می دهد. حلقه Whlie، حلقه for و حلقه های تودرتو. توجه داشته باشید که عملکرد هر سه حلقه یکسان است و تفاوت آن ها در سینتکس و میزان زمان مورد نیاز برای بررسی شرط، است. در جدول زیر حلقه های مذکور توضیح داده شده اند.

حلقه
توضیح
Whlie
این حلقه یک عبارت یا مجموعه ای از عبارات را تا زمانی که یک شرط خاص درست باشد، تکرار می‌کند. while، شرط را قبل از اجرای بدنه حلقه بررسی می‌کند.
For
حلقه for، کد یک بلوک را به تعداد مورد نیاز و معلوم تکرار می‌کند
Nested Loops
با استفاده از مفهوم حلقه های تودرتو، می‌توان یک حلقه را درون یک حلقه دیگر گنجاند

دستورات کنترل حلقه در پایتون

دستوراتی که برای کنترل حلقه‌ها و تغییر مسیر تکرار استفاده می‌شوند، دستورات کنترل حلقه نامیده می‌شوند. در پایتون برای این منظور، دستورات کنترل حلقه زیر فراهم شده است. در ادامه به تفصیل در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد.

دستور
توضیح
Break
این دستور اجرای حلقه را پایان داده و کنترل برنامه را به دستورات و عباراتی که بعد از حلقه قرار دارد، منتقل می‌کند.
Continue
از دستور continue ، برای خارج شدن از ادامه اجرای يکبار دستورات حلقه و پرش به گام بعدی حلقه استفاده می شود .
Pass
دستور pass زمانی استفاده می‌شود که یک عبارت به لحاظ ساختاری ضروری باشد، اما هیچ کدی برای اجرا وجود نداشته باشد.

حلقه for در پایتون

حلقه for در پایتون به منظور اجرای تکراری یک بلوک کد طراحی شده است.

ساختار دستوری حلقه for در پایتون

for value in sequence: 
  { code block } 

در این حالت، از متغیر value برای نگه‌داشتن مقدار هر آیتم موجود در دنباله ( قبل از شروع تکرار تا زمان پایان حلقه)، استفاده می‌شود. حلقه تا زمانی که به آخرین مورد از دنباله برسد، تکرار می‌شود.

مثال
# Python program to show how the for loop works 
 
# Creating a sequence which is a tuple of numbers 
numbers = [4, 2, 6, 7, 3, 5, 8, 10, 6, 1, 9, 2] 
 
# variable to store the square of the number 
square = 0 
 
# Creating an empty list 
squares = [] 
 
# Creating a for loop 
for value in numbers: 
  square = value ** 2 
  squares.append(square) 
print("The list of squares is", squares) 
خروجی
The list of squares is [16, 4, 36, 49, 9, 25, 64, 100, 36, 1, 81, 4]

استفاده از دستور else با حلقه for در پایتون

همانطور که قبلاً گفته شد، یک حلقه for بلوک کد را تا زمان رسیدن به آخرین عنصر دنباله اجرا می‌کند. بخاطر داشته باشید که دستور else زمانی وادر عمل می شود که اجرای حلقه کامل شود. اگر از حلقه خارج شویم یا اگر خطایی رخ دهد، این دستور اجرا نخواهد شد. برای بهتر درک دستورات if-else در حلقه ها به مثال زیر توجه کنید:

# Python program to show how if-else statements work 
 
string = "Python Loop" 
 
# Initiating a loop 
for s in a string: 
  # giving a condition in if block 
  if s == "o": 
    print("If block") 
  # if condition is not satisfied then else block will be executed 
  else: 
    print(s) 
خروجی
P
y
t
h
If block
n

L
If block
If block
p

به همین ترتیب، استفاده از دستور else با حلقه for به شکل زیر است:

for value in sequence: 
   # executes the statements until sequences are exhausted 
else: 
   # executes these statements when for loop is completed 
مثال
# Python program to show how to use else statement with for loop 
 
# Creating a sequence 
tuple_ = (3, 4, 6, 8, 9, 2, 3, 8, 9, 7) 
 
# Initiating the loop 
for value in tuple_: 
  if value % 2 != 0: 
    print(value) 
# giving an else statement 
else: 
  print("These are the odd numbers present in the tuple") 
خروجی
3
9
3
9
7
These are the odd numbers present in the tuple

تابع range در پایتون

با استفاده از تابع range، ما می‌توانیم یک دنباله از اعداد را در پایتون تولید کنیم. (10)Range مقادیری بین 0 تا 9 تولید خواهد کرد (10 عدد). ما می‌توانیم مقادیر خاصی برای شروع، پایان و اندازه گام در تابع range، مشخص کنیم. اگر اندازه گام مشخص نشده باشد، به صورت پیش‌فرض مقدار آن 1 خواهد بود. برای درک بهتر ساختار و عملکرد تابع range به مثال زیر توجه کنید.

# Python program to show the working of range() function 
 
print(range(15)) 
 
print(list(range(15))) 
 
print(list(range(4, 9))) 
 
print(list(range(5, 25, 4))) 
خروجی
range(0, 15)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
[4, 5, 6, 7, 8]
[5, 9, 13, 17, 21]

برای تکرار از طریق یک دنباله از عناصر، می‌توانیم از range در حلقه‌های for استفاده کنیم. می‌توانیم با ترکیب آن با تابع len یک تکرار از اندیس ها برای تکرار از طریق دنباله داده شده استفاده کنیم. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

# Python program to iterate over a sequence with the help of indexing 
 
tuple_ = ("Python", "Loops", "Sequence", "Condition", "Range") 
 
# iterating over tuple_ using range() function 
for iterator in range(len(tuple_)): 
  print(tuple_[iterator].upper()) 
خروجی
PYTHON
LOOPS
SEQUENCE
CONDITION
RANGE

حلقه While در پایتون

حلقه while یک عبارت یا مجموعه ای از عبارات را تا زمانی که یک شرط خاص درست باشد، تکرار می‌کند. دستور while، شرط را قبل از اجرای بدنه حلقه بررسی می‌کند. ساختار نوشتاری while به شکل زیر است:

while : 
  { code block } 

مثال
# Python program to show how to use a while loop 
counter = 0 
# Initiating the loop 
while counter < 10: # giving the condition 
  counter = counter + 3 
  print("Python Loops") 
خروجی
Python Loops
Python Loops
Python Loops
Python Loops

استفاده از دستور else با حلقه while در پایتون

همانطور که قبلاً در بخش حلقه for گفته شد، می‌توانیم از دستور else همراه با حلقه while هم استفاده کنیم. چگونگی انجام این کار را در مثال زیر متوجه می شوید:

#Python program to show how to use else statement with the while loop 
counter = 0 
 
# Iterating through the while loop 
while (counter < 10):   
  counter = counter + 3 
  print("Python Loops") # Executed untile condition is met 
# Once the condition of while loop gives False this statement will be executed 
else: 
  print("Code block inside the else statement") 
خروجی
Python Loops
Python Loops
Python Loops
Python Loops
Code block inside the else statement

نوشتن حلقه while در یک عبارت

می‌توان حلقه while را به صورت زیر در یک عبارت خلاصه نویسی کرد:

# Python program to show how to write a single statement while loop 
counter = 0 
while (count < 3): print("Python Loops") 

مثال هایی از دستورات کنترل حلقه در پایتون

دستور Continue در پایتون

# Python program to show how the continue statement works 
 
# Initiating the loop 
for string in "Python Loops": 
  if string == "o" or string == "p" or string == "t": 
     continue 
  print('Current Letter:', string) 
خروجی
Current Letter: P
Current Letter: y
Current Letter: h
Current Letter: n
Current Letter: 
Current Letter: L
Current Letter: s

دستور Break در پایتون

# Python program to show how the break statement works 
 
# Initiating the loop 
for string in "Python Loops": 
  if string == 'L': 
     break 
  print('Current Letter: ', string) 
خروجی
Current Letter: P
Current Letter: y
Current Letter: t
Current Letter: h
Current Letter: o
Current Letter: n
Current Letter: 

دستور Pass در پایتون

# Python program to show how the pass statement works 
for a string in "Python Loops": 
  pass 
print( 'Last Letter:', string)  
خروجی
Last Letter: s

یادگیری پایتون ، کلیدی به دنیای جادوی برنامه‌نویسی و تکنولوژی!

این زبان ساده و قدرتمند به شما امکان می‌دهد تا ایده‌های خلاقانه خود را به زندگی روزمره بیاورید، از توسعه وب تا ساخت بازی‌های ویدئویی و حتی جادویی‌ترین پروژه‌های هوش مصنوعی. به عنوان یکی از پراستفاده‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی، پایتون به شما امکان می‌دهد تا در دنیای فناوری به سطح بالایی از تخصص برسید.


دوره های مرتبط با این مقاله
1403/03/06 12207 2172

نظرات شما

برای ارسال سوال لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.