روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

پایگاه داده ها

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش SQL SERVER 2,700,000 مهندس رفوآ 40 1401/05/26 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین