روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

آموزش Nodejs

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش Node JS 3,000,000 تماس بگیرید 60 1401/06/09 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با Java Script دوره را ببینید حضوری و آنلاین