روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

دوره علم داده-Data Science

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش یادگیری ماشین 2,900,000 مهندس مصطفایی 60 1401/06/02 چهارشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 برنامه نویسی پایتون دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش یاد گیری عمیق 2,800,000 مهندس عالمی 40 1401/06/07 دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 دوره آموزش پایتون دوره را ببینید حضوری و آنلاین