روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

دیجیتال مارکتینگ

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش سئو 4,500,000 مهندس رفوآ 30 1401/06/13 یکشنبه ها ساعت 17 تا 20 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین