روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

مقدمات برنامه نویسی

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت 1,800,000 مهندس رفوآ 24 1401/06/14 دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 ندارد دوره را ببینید حضوری و آنلاین