روز مانده به شروع دوره
Python - پایتون
روز مانده به شروع دوره
Machine learning
ورود
021-88146330
0903-9737-034
تقویم آموزشی

آموزشگاه تحلیل‌داده

طراحی سايت-Front End

نام دوره شهریه نام استاد مدت زمان تاریخ شروع زمان برگزاری پیشنیاز مشاهده دوره
دوره آموزش طراحی سایت 2,900,000 مهندس رفوآ 66 1401/05/14 جمعه ها ساعت 9 تا 13 منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش Front End - به همراه ReactJs 3,800,000 مهندس محمدی 60 1401/06/04 جمعه ها ساعت 9 تا 13 دوره طراحی سایت دوره را ببینید حضوری و آنلاین
دوره آموزش Angular 2,900,000 مهندس بی مر 40 1401/06/03 پنج شنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 آشنایی با HTML CSS و منطق و مقدمات برنامه نویسی دوره را ببینید حضوری و آنلاین